Een overzicht van de belangrijke organisaties in Hoogvonderen, Roermond

Over het Wijkteam

Het wijkteam Hoogvonderen bestaat uit een groep wijkbewoners, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
Daarbij onderscheiden wij:

  • De fysieke leefbaarheid : veiligheid, de straten, het onderhoud, groenvoorziening, milieu, enz.
  • De sociale leefbaarheid: het bevorderen van de contacten tussen de bewoners onderling,
    de betrokkenheid bij de wijk vergroten en elkaar helpen waar nodig.

Wij werken samen met de officiële instanties als de gemeente Roermond, de politie en de Wijk BOA’s. Het wijkteam streeft er naar om zoveel mogelijk wijkbewoners bij het wel en wee in de wijk te betrekken en nodigt iedereen die een steentje daartoe wil bijdragen uit, zich bij ons aan te melden. Ons motto luidt per slot van rekening ‘Samen maken wij de wijk’.

Er zijn 4 werkgroepen:
Werkgroep Ontmoeten
Werkgroep Communicatie
Werkgroep Veiligheid en Milieu
Werkgroep Jeu de boules

Werkgroep Ontmoeten

Het doel en de activiteiten van de WG O zijn erop gericht om de betrokkenheid van de bewoners met de wijk te bevorderen.
De werkgroep organiseert gedurende het hele jaar activiteiten juist om de onderlinge contacten tussen de bewoners te stimuleren en te bereiken dat deze elkaar, waar nodig, helpen.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn: het kerstfeest, het wijkfeest (Burendag), Jeu de Boules, enz.

Op de foto uit de beginjaren.
De WG Ontmoeten bestaat anno 2023 uit een handvol leden. Opgeven als wijkteamlid kan altijd, graag zelfs, via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep C. houdt zich bezig met de communicatie naar de wijkbewoners en naar de vrijwilligers onderling middels de website, de nieuwsbrief en Facebook. Facebook is weer leven ingeblazen en de nieuwsbrief is ook weer met succes opgestart.
Nieuwe mensen om te helpen zijn van harte welkom: wijkteamhoogvonderen@gmail.com. Ook kunt u zich op dit adres aanmelden als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Werkgroep Veiligheid en Milieu

Het doel van de WG VenM is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt.
Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij onze wijk.
Wij organiseren daartoe o.a. regelmatig rondgangen door de wijk om met de bewoners in contact te blijven en een actieve bijdrage te leveren aan veiligheid en milieu; wij organiseren de ‘Opschoondag’.

Samen ervoor zorgen dat de buurt een fijne woon- en leefomgeving en vooral veilige buurt blijft;

  • het veiligheidsgevoel te verbeteren en criminaliteit terug te dringen;
  • de sociale samenhang in de wijk te bevorderen;
  • de participatie en integratie van buurtbewoners onderling te bevorderen.

Contact met en namen van de leden van de WG VenM via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Preventieteam
Er wordt tegenwoordig gewerkt aan het opnieuw opstellen van het preventieteam. Geef u op als prevender: één keer in de maand loopt u met een medewijkbewoner een rondje door de straten en stegen van onze wijk. Opgeven kan via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.

Werkgroep Jeu-de-boules
Als de meiboom is opgezet, wordt meestal ook de jeu-de-boules-baan weer in gebruik genomen. Er is een kleine maar vaste groep spelers. Het gaat ook om de gezelligheid en de mensen nemen iets te drinken en een koekje bij de koffie mee. Nieuwe spelers zijn van harte welkom. Contact opnemen kan via wijkteamhoogvonderen@gmail.com.