Een overzicht van de belangrijke organisaties in Hoogvonderen, Roermond

Over de wijk Hoogvonderen

Eind jaren 60 werd door de gemeente Roermond het plan opgevat om een nieuwe wijk te bouwen ten oosten van de Donderberg. Een wijk met koopwoningen en sociale woningbouw (huurwoningen), maar beslist geen flats. Een wijk, kindvriendelijk van opzet met speelvoorzieningen en natuurlijk veel groen.
De bouw begint aanvang jaren 80 en stap voor stap wordt het gebied, voormalig boomgaarden, tot cultuur gebracht: in een tijdsbestek van ruim 30 jaar wordt de wijk uitgebreid, aangepast en vernieuwd.
De wijk ligt tussen vier belangrijke wegen: de Donderbergweg, de Koninginnelaan, de Oranjelaan en de Sint Wirosingel.Voor de nieuwe, ruim opgezette wijk, die begin jaren 90 circa 1450 woningen telde, bedacht men de naam Hoogvonderen. De herkomst van de naam zal uit de ligging voortkomen: vond betekent ‘streek’; Hoogvonderen betekent dus ‘hoog gelegen streek’.

Wonen Zuid, toendertijd Stichting Sint Joseph Woningcorporatie, bouwde Hoogvonderen mee op.
Zij vroegen de toen toekomstige bewoners naar hun mening en wensen. Er kwam een plan op tafel met diverse woningtypes zoals gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, bejaardenwoningen, appartementen en gezinswoningen voor mindervalide.
Later kwamen er een winkel en een frituur. De frituur is nog steeds open. Anno 2023 is de voormalig supermarkt omgemunt in een winkel van sinkel voor Chinese spulletjes.

De ooit zeer moderne parochiekerk is nu het onderkomen van de harmonie: de ‘Keuninklikke’ (zie www.hoogvonderen.nl).
Het huidige wijkgebouw / gemeenschapshuis ‘De Vlonder’ (zie www.hoogvonderen.nl) is opgezet voor diverse activiteiten en is bedoeld om de bewoners te ondersteunen. Gelukkig heeft in 2023 carnavalsvereniging de ‘Haofgengers’ (zie www.hoogvonderen.nl) hun weg naar de wijk weer teruggevonden en ‘de Vlonder’ als hoofdkwartier gekozen.

In het verleden was er eens per jaar het wijkfeest op het Brinkplein met een kleine kermis, feesttent, een rommelmarkt voor de kinderen en soms een braderie. Nog steeds wordt bijna elk jaar feestelijk de meiboom opgezet op het plein. Tegelijkertijd wordt de jeu-de-boulesbaan weer in bedrijf genomen.

De wijk heeft een school, OBS ‘de Brink’ (zie www.hoogvonderen.nl), met dislokatie en de ruimten van Stichting Kinderopvang Roermond. Er is een harmonie, ‘de Keuninklikke’, de oudste van Nederland, en de voorheen genoemde carnavalsvereniging ‘de Haofgengers’.
In het gebouw van de voormalig basisschool ‘de Bloesem’ aan de Ambachtsingel  is sinds begin schooljaar 2019-2020 de Islamitische Basisschool Alhambraa (zie www.hoogvonderen.nl) gevestigd.
Sinds kort wordt er gewerkt aan een verjongd wijkteam om weer impulsen te geven aan het wijkleven, want dat kan onze wijk met de rustige buurten, dommelend in het groen, best gebruiken. Tot de merites van het vorige/oude wijkteam behoren inmiddels een preventieteam, dat men nieuw leven wil inblazen, de aanpassingen aan de singels om de snelheid uit het autoverkeer te halen ten behoeve van de kinderen in de wijk, de jaarlijkse ondersteuning van St. Maarten en het kerstgebeuren op school, de inspanningen om burendag in de diverse buurten een succes te maken en nog veel meer.
Het wijkteam streeft naar goede relaties met alle verenigingen en partijen in de wijk. Graag zou het wijkteam een ‘woonkamer’ zien, permanent bemensd en bereikbaar voor de wijkbewoners om binnen te lopen, kennis te maken en informatie uit te wisselen om haar activiteiten voor en door de bewoners kracht bij te zetten. Voorlopig hebben we een aktiviteit ‘woonkamer’ voor de gezelligeheid op de woensdagochtend van 9 – 12 uur.